De stichting heeft een beleidsplan tot 2022 opgesteld. Hierin kan je lezen wat we de komende tijd van plan zijn.

Het doel is het creëren van direct en indirect inkomen voor de lokale gemeenschap door het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

De komende jaren zal aandacht gegeven worden aan:

- Ondersteunen van de oprichting en het inrichten van lokale werkplaatsen

- Aandacht voor bestaande lokale kunstnijverheid

- Capaciteitstraining van lokale kunstenaars (met name vrouwen)

- Inzetten van eigen netwerk ten behoeve van ondersteuning van de projectdoelen

- Het bijdrage van bewustwording van het afval en waar mogelijk deze integreren in de projecten

 

Voor meer achtergrond informatie, zie het beleidsplan.

De jaarrekening over 2018 vindt u hier.