Werkwijze

We werken samen met verschillende organisaties, individuen en bedrijven om de benodigde expertise, motivatie en financiële middelen samen te brengen om het uiteindelijke (project)doel te bereiken. Dit doet de stichting door samen met de partnerorganisatie uit het ontwikkelingsland het project op te stellen en de projectdoelen en resultaten te formuleren. Vervolgens wordt er gekeken welke capaciteit en middelen er in het projectland zelf aanwezig zijn en welke kennis en middelen zij nog nodig hebben.

 

Een belangrijk uitgangspunt bij de projecten die Stichting Zenji Treasures initieert, is, dat zij op de langere termijn zelfstandig kunnen voortbestaan.

 

Contactgegevens
Stichting Zenji Treasures
info@zenjitreasures.nl

 

Rabobank: NL11 RABO 0158 6457 82
te Domburg

KVK: 20172011